Architectenbureau Anna Zinkweg, opgericht in 1997, is een kleinschalig en flexibel bouwkundig ontwerpbureau, gevestigd te Wassenaar.

 

Architectenbureau Anna Zinkweg wendt al haar beschikbare creativiteit, kennis en ervaring aan ten behoeve van het vormgeven en realiseren van kwalitatief hoogwaardige ontwerpen op alle schaalniveaus: stedenbouw, architectuur en interieur.

 

Architectenbureau Anna Zinkweg ontwerpt voor diverse doelgroepen en sectoren, waaronder gezondheidszorg, woningbouw, kinderopvang en scholen. Zwaartepunt en specialisatie ligt in de gezondheidszorg; het architectenbureau kan bogen op een jarenlange ervaring met het ontwerpen en realiseren van grootschalige zorgprojecten.

 

Architectenbureau Anna Zinkweg kent momenteel vier medewerkers, te weten ir. Anna Zinkweg bna, ir. Martijn Snijder, ing. Jan Erik Kulik en Willem Winkelman (mbo).

 

Indien nodig worden extra tekencapaciteit, bouwadvies en/of andere diensten extern ingehuurd, waardoor flexibel en efficiënt kan worden ingespeeld op uiteenlopende omstandigheden.

 

Architectenbureau Anna Zinkweg BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (27373706), het Architectenregister (1.911019.021) en de Bond van Nederlandse Architecten BNA (11460).

ir. Anna Zinkweg bna

Architect b.i. (TU Delft)

Bouwkosten-deskundige

(Haagse Hogeschool)

Eigenaar/directeur sinds 1997

ir. Martijn Snijder

Architect b.i.

(TU Delft)

ArchiCAD/BIM

In dienst sinds 1997

ing. Jan-Erik Kulik

Bouwkundig ingenieur

(Haagse Hogeschool)

ArchiCAD/BIM & STABU

In dienst sinds 2010

Willem Winkelman

Bouwkundig tekenaar (MBO)

(i.o. HBO Haagse Hogeschool)

ArchiCAD/AutoCAD

In dienst sinds 2013

Architectenbureau Anna Zinkweg BV

Korenlaan 4

2242 HN Wassenaar

 

Telefoon: (070) 511 90 10

E-mail

 

Facebook: www.facebook.com/zinkweg

WeTransfer: zinkweg.wetransfer.com

 

Kamer van Koophandel: 27373706

Architectenregister: 1.911019.021

Bond Nederlandse Architecten BNA: 11460

 

Download De Nieuwe Regeling (DNR):